Algemene voorwaarden

Art.1 - Toepassing

Voor bestellingen via internet gelden uitsluitend de volgende gebruiksvoorwaarden, zoals van kracht op de datum van bestelling, voor relaties met de bestellende partij.

Art. 2 - Verdragsafsluiting

Voor het afsluiten van een contract in verband met bestellingen op de webshop gelden volgende regelingen:

  • De afbeeldingen van de producten uit onze webshop zijn geen juridisch bindende voorstelling van de aanbiedingen, maar vormen een vrijblijvende online catalogus.
  • Door te klikken op de knop “bestelling plaatsen” te klikken maakt u een bindende bestelling van de producten/diensten in uw winkelwagen.
  • De bevestiging dat uw opdracht is aangekomen, gebeurt gelijktijdig met het automatisch verzenden van een email aan het opgegeven e-mailadres. Door deze e-mailbevestiging treedt het koopcontract in kracht. Over mogelijke fouten bij de voorstelling van het assortiment op onze internetpagina zullen wij de klanten afzonderlijk informeren en een passend tegenaanbod doen.
  • Voor het reserveren van rijtijd verwijzen wij naar “Proefritten conventie Melis Motor Center BV

Art. 3 - Levering, verzendkosten en risico's

Melis Motor Center BV stelt alles in het werk om uw bestelling zo snel mogelijk bij u af te leveren. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het product, kan de levertermijn afwijken.

De weergegeven levertermijn is een indicatie. Mochten wij om welke reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen:

Scooters: Gratis geleverd
Andere producten: € 12,10 voor bestellingen < €100 (excl. btw); gratis levering voor bestellingen > €100 (excl. btw)

De levering gebeurt tegen de vermelde verzendkosten.
Indien de klant een ondernemer is, draagt hij alle risico’s en gevaren van de levering vanaf het moment dat de goederen overhandigd zijn aan de logistieke firma of persoon die de vervoersopdracht kreeg.

Art. 4 - Eigendomsrecht

De geleverde goederen blijven eigendom van Melis Motor Center BV totdat de factuur volledig vereffend is. 

Art. 5 - Annuleringsbeleid

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden het contract te annuleren.
De annuleringstermijn gaat in vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde (die niet de leverancier is) de goederen in bezit genomen heeft.

Om uw recht op annulatie uit te oefenen, dient u ons middels een duidelijke verklaring (bv. een met de post verzonden brief of e-mail) van uw beslissing om dit contract te annuleren, in kennis te stellen.

Om zich aan de annuleringstermijn te houden, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het recht op annulatie, vóór de afloop van de annulatietermijn verzendt.

Gevolgen van de annulatie
Wanneer u de aankoop annuleert, zullen wij alle stortingen terug te betalen, die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (uitgezonderd bijkomende kosten, die daaruit voortkomen, dat u een ander soort levering gekozen heeft dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden), onverwijld en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling hebben ontvangen, dat u de aankoop wenst te annuleren.

Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als datgene dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij uitdrukkelijk anders werd afgesproken.

Er worden in geen geval kosten aangerekend voor deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat we de goederen teruggekregen hebben, of totdat u een bewijs heeft voorgelegd, dat u de goederen heeft teruggestuurd, naargelang het vroegere tijdstip.

U dient de goederen onverwijld, en in ieder geval ten laatste binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons laat weten dat u het contract wenst te annuleren, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Aan de annuleringstermijn wordt voldaan wanneer u de goederen vóór de afloop van deze termijn van 14 dagen verzendt.

U moet enkel instaan voor een eventueel waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies een gevolg is van een oneigenlijke handeling van de goederen en die niet noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking hiervan te testen.

Hieronder vindt u onze bedrijfsgegevens, u kan deze gebruiken om uw annulering kenbaar te maken:

MELIS MOTOR CENTER BV
Herenthoutsesteenweg 119
2560 Nijlen
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 0769 708 757
BELGIE
Tel: +32 475 66 76 98
E-Mail: melis.gunther33@gmail.com

Art. 6 - Betaling

U kan de betaling van uw bestelling op verschillende manieren voldoen. Momenteel bieden wij volgende betaalmethodes aan:

  • Bancontact
  • Payconic
  • Bankoverschrijving

Art. 7 - Waarborg

Er wordt gegarandeerd dat het product op het moment van de overdracht de eigenschappen bezit zoals beschreven, en geen gebreken vertoont.

Dit betekent dat het product voor het in de overeenkomst voorziene gebruik geschikt is, normaal gebruikt kan worden en gelijkaardige eigenschappen vertoont als algemeen gebruikelijk bij gelijkaardige producten en de klant volgens de aard van het product en/of de beschrijving van ons resp. de verdeler/producent kan verwachten.

De garantie is 2 jaar geldig (voor nieuwe producten). Voor gebruikte producten is dit 1 jaar als de klant consument is. De garantie voor gebruikte producten is niet van toepassing als de klant ondernemer is.

De vangt aan bij levering van het product aan de klant.
In het geval van gebreken aan het product heeft u wettelijk aanspraak op het opheffen van het euvel (reparatie of nalevering). Als de wettelijke voorwaarden zijn vervuld, heeft u bovendien het recht op vermindering van de aankoopprijs of annulatie, aanspraak op schadevergoeding en aanspraak op vergoeding van gedane uitgaves. De opheffing kan geweigerd worden als deze met kosten buiten verhouding verbonden is.
Het annuleren van de koop is uitgesloten als het gebrek irrelevant is.

Art. 8 - Informatie voor consumenten bij (online) aankopen

De belangrijkste eigenschappen van de door ons aangeboden producten (bv. de geldigheidsduur van tijdelijke aanbiedingen) kunt u in de aparte productbeschrijvingen vinden.

De taal die voor het afsluiten van contracten gebruikt wordt, is uitsluitend Nederlands.

Met de printfunctie van uw browser heeft u de mogelijkheid de tekst van de overeenkomst uit te printen. U kunt de tekst ook opslaan op uw apparaat.

De contracttekst bij bestellingen in onze webshop is voor klanten niet toegankelijk. De contracttekst wordt door ons opgeslagen.
Na afsluiten van het contract krijgt u automatisch een e-mail met verdere informatie over de verdere afhandeling.

Bezwaren en garantieclaims kunt u richten aan ons bedrijfsadres (zie Art. 5).

Informatie over de betaling, levering of vervulling vindt u bij het product. In de webshop wordt u in het kader van de bestelling over mogelijkheden geïnformeerd om invoerfouten te herkennen en te corrigeren.

Art. 9 - Diversen

Op de contractrelatie tussen ons en de klant, evenals op de verschillende verkoopsvoorwaarden wordt het Belgisch recht toegepast. Als de klant consument is, blijven de volgens het recht van het land van verblijf van de klant ter voordele van de voor de gebruiker geldende wettelijke regelingen en rechten van deze overeenkomst geldig. Het gebruikmaken van het UN-kooprecht wordt uitgesloten.

De uitsluitend bevoegde rechtbank bij geschillen is deze van het rechtsgebied waar de onderneming gevestigd is (Antwerpen, afdeling Mechelen).

Art. 10 - Salvatorische clausule

Als enkele bepalingen van dit verdrag gedeeltelijk of geheel niet wettelijk zijn – of later hun wettelijkheid verliezen – blijft de geldigheid van het contract voor de rest bestaan.

Melis Motor Center BV heeft het rechts om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, verbetering of enige andere reden en de inhoud van de website (links inbegrepen) te wijzigen, zonder enige aankondiging of wijziging.

Deze algemene voorwaarden werden laatst bijgewerkt op 4 maart 2024. 
Bekijk ook ons Privacy- en Cookiebeleid.

Algemene voorwaarden Melis Motor Center BV – webshop

§ 1 Toepassing

Voor relaties met de bestellende partij gelden voor bestellingen over het internet uitsluitend volgende gebruikersvoorwaarden in de op de datum van bestelling geldige versie.

§ 2 Verdragsafsluiting

Voor het afsluiten van een contract in verband met bestellingen in onze internetshop gelden volgende regelingen:
De afbeeldingen van de producten uit onze internetshop zijn geen juridisch bindende voorstelling van de aanbiedingen, maar vormen een vrijblijvende online-catalogus. Door klikken op de knop “BESTELLING PLAATSEN” maakt u een bindende bestelling van de producten/diensten in uw winkelwagen. De bevestiging dat uw opdracht is aangekomen, gebeurt gelijktijdig met het automatisch verzenden van een email aan het opgegeven email-adres. Door deze emailbevestiging treedt het koopcontract in kracht. Over mogelijke fouten bij de voorstelling van het sortiment op onze internetpagina zullen wij de klanten afzonderlijk informeren en een passend tegenaanbod doen.
Voor rijtijd reservatie verwijzen we ook naar “Proefritten conventie Melis Motor Center BV

§ 3 Levering, verzendingskosten, risico’s

Melis Motor Center BV doet er alles aan om u bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het product, kan de leveringstermijn afwijken en iets langer duren. De weergegeven leveringstermijn is een indicatie, mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Indien de bestelde items niet in voorraad zijn: op 5 werkdagen leverbaar.
De vermelde prijzen zijn exculsief/inclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen :
Scooters: gratis geleverd
Andere zaken: €10 exc. BTW, €12,10 inc. BTW.
Boven €100 exc. BTW: gratis levering
De levering gebeurt tegen de vermelde verzendkosten.
Indien de klant een ondernemer is, draagt hij alle risico´s en gevaren van de levering vanaf het moment dat de goederen overhandigd zijn aan de logistieke firma of persoon die deze vervoersopdracht kreeg.

§ 4 Eigendomsrecht

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de rekening volledig betaald is.

§ 5 Annulatieregeling

Recht op annulatie
U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden dit contract te annuleren.
De annulatietermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de leverancier is, de goederen in bezit genomen heeft/hebben.
Om uw recht op annulatie uit te oefenen, dient u ons
MELIS MOTOR CENTER BV
Herenthoutsesteenweg 119
2560 Nijlen
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 0769 708 757
BELGIE
Tel: +32 475 66 76 98
E-Mail: melis.gunther33@gmail.com

middels een duidelijke verklaring (bvb. een met de post verzonden brief of e-mail) van uw beslissing om dit contract te annuleren, in kennis te stellen.
Om zich aan de annulatietermijn te houden, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het recht op annulatie, vóór de afloop van de annulatietermijn verzendt.
Gevolgen van de annulatie
Wanneer u de aankoop annuleert, zullen wij alle stortingen terug te betalen, die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (uitgezonderd bijkomende kosten, die daaruit voortkomen, dat u een ander soort levering gekozen heeft dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden), onverwijld en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling hebben ontvangen, dat u de aankoop wenst te annuleren. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als hetgene dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij wij uitdrukkelijk iets anders met u hebben afgesproken; er worden in geen geval kosten aangerekend voor deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat we de goederen teruggekregen hebben, of totdat u een bewijs heeft voorgelegd, dat u de goederen heeft teruggestuurd, naargelang het vroegere tijdstip.
U dient de goederen onverwijld, en in ieder geval ten laatste binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons laat weten dat u het contract wenst te annuleren, aan ons
MELIS MOTOR CENTER BV
Herenthoutsesteenweg 119
2560 Nijlen
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 0769 708 757
BELGIE
Tel: +32 475 66 76 98
E-Mail: melis.gunther33@gmail.com
terug te zenden of te overhandigen. Aan de annulatietermijn wordt voldaan wanneer u de goederen vóór de afloop van de annulatietermijn van 14 dagen verzendt.
U moet enkel instaan voor een eventueel waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies een gevolg is van een oneigenlijke handeling van de goederen en die niet noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking hiervan te testen.

§ 6 Betaling

U kan uw bestelling op verschillende manieren betalen. Momenteel bieden wij volgende betaalmethodes aan : bancontact, payconiq en overschrijving.

§ 7 Waarborg

• Er wordt gegarandeerd dat het product op het moment van de overdracht de eigenschappen bezit zoals beschreven, resp. geen gebreken heeft. Dat betekent dat het product voor het in de overeenkomst voorziene gebruik geschikt is, dus normaal gebruikt kan worden en gelijkaardige eigenschappen heeft als algemeen gebruikelijk bij gelijkaardige producten en de klant volgens de aard van het product en/of de beschrijving van ons resp. de verdeler, producent kan verwachten..
• De duur van de garantie is 2 jaar voor nieuwe producten. Voor gebruikte producten 1 jaar als de klant gebruiker is. De garantie voor gebruikte producten is niet van toepassing als de klant ondernemer is. De garantie begint bij levering van het product aan de klant.
• In het geval dat er een gebrek is, heeft u wettelijk aanspraak op het opheffen van het euvel(reparatie of nalevering). Als de wettelijke voorwaarden zijn vervuld, heeft u bovendien het recht op vermindering van de aankoopprijs of annulatie, aanspraak op schadevergoeding en aanspraak op vergoeding van gedane uitgaves. De opheffing kan geweigerd worden als deze met kosten buiten verhouding verbonden is. Het annuleren van de koop is uitgesloten als het gebrek irrelevant is.

§ 8 Verbruikersinformatie bij verkoop op afstand over het verwerven van producten

De belangrijkste eigenschappen van de door ons aangeboden producten zoals de geldigheidsduur van tijdelijke aanbiedingen kunt u in de aparte productbeschrijvingen vinden bij ons internetaanbod.
De taal die voor het afsluiten van contracten gebruikt wordt, is uitsluitend Nederlands.
Met de printfunctie van uw browser heeft u de mogelijkheid de tekst van de overeenkomst uit te printen.U kunt de tekst ook op de pc opslaan indien u door een klik met de rechter knop van de muis de internetpagina op uw pc opslaat. De contracttekst bij bestellingen in onze internetshop is voor klanten niet toegankelijk. De contracttekst wordt door ons opgeslagen.
Na afsluiten van het contract krijgt u automatisch een email met verdere informatie over de verdere afhandeling.
Bezwaren en garantieclaims kunt u richten aan het in de aanbiedingskenmerken aangegeven adres.
Informaties over de betaling, levering of vervulling vindt u a.u.b. bij de aanbieding. In de webshop wordt u in het kader van de bestelling over mogelijkheden geïnformeerd om invoerfouten te herkennen en te corrigeren.

§ 9 Diversen

Op de contractrelatie tussen ons en de klant, evenals op de verschillende verkoops-voorwaarden wordt het Belgisch recht toegepast. Als de klant gebruiker is, blijven de volgens het recht van het land van verblijf van de klant ter voordele van de voor de gebruiker geldende wettelijke regelingen en rechten van deze overeenkomst geldig. Het gebruikmaken van het UN-kooprecht wordt uitgesloten.
De uitsluitend bevoegde rechtbank bij geschillen is het rechtsgebied waar de onderneming gevestigd (Antwerpen, afdeling Mechelen) is.

§ 10 Salvatorische clausule

Als enkele bepalingen van dit verdrag gedeeltelijk of geheel niet wettelijk zijn, of later hun wettelijkheid verliezen, blijft de geldigheid van het contract voor de rest bestaan.
Melis Motor Center BV heeft het rechts om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden en de inhoud van de website (links inbegrepen) te wijzigen, zonder enige aankondiging of wijziging.